กิจกรรม : ภาพการประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เทศบาลตำบลนาตาล่วง ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖


รายละเอียด :
     เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธินันท์ สันตจิต ปลัดเทศบาลตำบลนาตาล่วง และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วง หลังจากที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล่วง หมดวาระเมื่อวันที่ ๕ กันยายน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล่วงได้ประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาตาล่วง ก็ได้ประชุมหารือพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เทศบาลตำบลนาตาล่วง เป็นครั้งที่ ๑ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อติดตามงานก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานระหว่างที่จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลในเร็ววัน โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด โดยมีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556    อ่าน 184 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**